ПРОМЕНА ЦЕНЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ У ДОМУ
27.Dec 2022 - Dom učenika srednjih škola Patrijarh Pavle

У јануару 2023.године ће бити коригована цена за исхрану и смештај у дому, услед добијања II ,,А" категорије смештаја и износиће 8990,00 динара.

СПИСАК ПРИМЉЕНИХ УЧЕНИКА И УЧЕНИЦА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА У ДРУГОМ КРУГУ КОНКУРСА 2022/2023
30.Aug 2022 - Dom učenika srednjih škola Patrijarh Pavle

Дечаци: 1. Филиповић Милош Девојчице: 1. Влајковић Николина 2. Марковић Ива 3. Јонаш Леонтина 4. Ђукић Мина 5. Лакићевић Викторија 6. Коларић Теа

УСЕЉЕЊЕ УЧЕНИКА 2022/2023
26.Aug 2022 - Dom učenika srednjih škola Patrijarh Pavle

Препоруке које се односе на боравак ученика у Дому, можете прочитати преко линка: ПРЕПОРУКЕ. Молимо вас да се придржавате прописаних мера, због наше и ваше личне безбедности. Усељење ученика који су примљени у Дом обавиће се у среду, 31.08.2022. године: - за прву, другу, трећу и четврту годину од 10 до 18 часова. Родитељски састанци за ученике прве године биће одржани од 12-14 часова. Приликом усељења ученици су у обавези да доставе лекарско уверење, не старије од 15 дана, ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ, као и доказе о уплати за: - смештај и исхрану у Дому у износу од 8052,оо динара; - додатно физичко-техничко обезбеђење у износу од 300,оо динара; - ученичке картице у износу од: *нова картица – 699,00 дин. ( важи за ученике и ученице којима картица истиче 31.08.2022.године, као и за ученике који су први пут у нашем Дому) *дупликат картице – 450,00 дин. *продужење чланарине картице – 249,00 дин. ( важи за ученике и ученице којима картица истиче 31.08.2022.године) на жиро рачун – 840-612667-83. Позив на број је ЈМБГ ученика. Сврха уплате: домска картица ученика. Фотографисање ученика и ученица као и продужење чланарина за постојеће картице ће се обавити у канцеларији сарадника за ученички стандард од 05.09.2022.године по распореду који ће бити накнадно објављен. Ученици су у обавези да понесу са собом доказ о уплати за нову картицу или за продужење чланарине. Ученици се могу уселити у Дом ИСКЉУЧИВО у присуству родитеља или старатеља, који је у обавези да потпише Уговор. Ове школске године, због епидемиолошке ситуације, родитељи треба да потпишу и изјаву, која је саставни део уговора. Изјава је доступна преко линка ИЗЈАВА.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА 2022/2023
01.Aug 2022 - Dom učenika srednjih škola Patrijarh Pavle

Завршен је први круг конкурса за пријем ученика средњих школа у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2022/2023. годину. Примљено је 302 дечака и 282 девојчице. Коначне ранг листе ученика и ученица који су конкурисали за место у Дому ученика средњих школа ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ – Београд су доступне на сајту Дома ученика средњих школа ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ – Београд на линковима: коначна листа девојчице и коначна листа дечаци , као и на огласној табли Дома на улазу у интернат.

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА 2022/2023
22.Jul 2022 - Dom učenika srednjih škola Patrijarh Pavle

Завршен је први круг конкурса за пријем ученика средњих школа у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2022/2023. годину. Примљено је 302 дечака и 282 девојчице. Прелиминарне ранг листе ученика и ученица који су конкурисали за место у Дому ученика средњих школа ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ – Београд су доступне на сајту Дома ученика средњих школа ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ – Београд на линковима: листа дечаци и листа девојчице. Коначна ранг листа примљених ученика биће објављена на сајту Дома 01.08.2022.године и истакнута на огласној табли интерната Дома ученика средњих школа ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ – Београд.