Praktične i Korisne informacije


 

Vaspitno-Obrazovni rad:

Pravilnik o osnovama vaspitnog programa 

Pravilnik o programu rada psihologa i pedagoga

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača

Pravilnik o stručno pedagoškom nadzoru

 

Smeštaj, ishrana i obrasci:

Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje početak rada i obavljanje delatnosti

Pravilnik o kreditima i stipendijama

Pravilnik o sadržaju i načinu vodjenja evidencije i izdavanja učenicke i studentske kartici

Pravilnik o smeštaju i ishrani učenika i studenata

Pravilnik o standardima kvaliteta ishrane učenika i studenata

Pravilnik o standardima za kategorizaciju objekata učeničkog i studentskog standarda

 

Institucije i organizacije:

Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja

Ministarstvo omladine i sporta

Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja

Nacionalni prosvetni savet

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

 

Zakoni i strategija:

Strategija razvoja obrazovanja

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Zakon o učeničkom i studentskom standardu