Dom učenika srednjih škola Patrijarh Pavle je savremena ustanova učeničkog standarda u kojoj se, pored vaspitnih i obrazovnih aktivnosti i sadržaja, obezbeđuju smeštaj, ishrana, uslovi za učenje, zabavni i sportski život za mlade sa teritorije Srbije, koji pohađaju srednje škole u Beogradu, a ne žive u mestu školovanja. Nalazi se u širem centru grada, na opštini Palilula, u neposrednoj blizini Železničke tehničke škole. Dom je izgrađen 1963. godine, sa ciljem da se u njemu vaspitavaju i obrazuju kadrovi za Jugoslovensku železnicu (JŽ).