O Domu Učenika


 

Dom učenika srednjih škola PATRIJARH PAVLE-Beograd se nalazi u širem centru grada, na opštini Palilula, u neposrednoj blizini Železničke tehničke škole.
 
Dom učenika srednjih škola PATRIJARH PAVLE-Beograd je vaspitno – obrazovna ustanova namenjena učenicima i učenicama sa teritorije Srbije, koji pohađaju srednje škole u Beogradu, a ne žive u mestu školovanja. U okruženju su: Tehnička škola „Rade Končar“, Peta, Prva i Treća beogradska gimnazija, Medicinska i Ekonomska škola.
 
Dom je izgrađen 1963. godine, sa ciljem da se u njemu vaspitavaju i obrazuju kadrovi za Jugoslovensku železnicu (JŽ).
 
Iz Železničkog obrazovnog centra Dom se izdvaja u samostalnu organizaciju 1980. godine. U skladu sa Zakonom o učeničkom i studentskom standardu, Ministarstvo prosvete Republike Srbije 24. 03. 1994. godine preuzima potpunu ingerenciju nad Domom i tada on dobija naziv – Dom učenika srednje železničke škole.
 
Od 19.09.2018. godine Dom menja ime u Dom učenika srednjih škola PATRIJARH PAVLE-Beograd.
 
Osnovne delatnosti Doma su:

- stvaranje povoljnih uslova i zadovoljavanje potreba za smeštajem i ishranom učenika;

- obezbeđivanje funkcije vaspitnog rada sa učenicima;

- pružanje zdravstvene zaštite.

 
Život i rad u Domu je organizovan na način koji učenicima, uz pravilno korišćenje ponuđenih sadržaja, obezbeđuje uspeh u svestranom obrazovanju, kao i individualni napredak i odrastanje u samoostvarenu i zadovoljnu osobu.
 
111