Слободно Време у Дому ученика


 

У односу на циљеве слободног времена као што су – развој личности, одмор, забава и разонода, задатак Дома је да понуди услове за остваривање и задовољавање потенцијалних, аутентичних и свакодневних потреба ученика, а задатак васпитача да омогући ученику квалитетно испуњавање његовог слободног времена уз информисање, саветовање, упућивање и објашњавање.
 
Улога васпитача је да понуђеним садржајима предупреди пасивност и осећај празнине у времену ученика којим они релативно располажу. Ученици поред културних и других садржаја које пружа град могу своје потребе задовољити учествовањем у секцијама.
 
Основна намера Дома је да понудом садржаја у времену растерећеном обавеза ученицима дом учини атрактивним тако да многе потребе могу задовољити у кругу дома. У том смислу, поред секција, у Дому се налази и  галерија у којој се организују изложбе слика, фотографија, предмета примењене уметности, уз пригодна отварања у којима учествују ученици. Осим тога организују се обиласци града и појединих знаменитости. Ученички парламент редовно организује журке.