Kontakt

Pažnja!

 

АДРЕСА:
Ulica Zdravka Čelara broj 14, 11000 Beograd

--------------

ТЕЛЕФОНИ:

Директор, Саша Роквић, 011/2072 602

Помоћник директора за техничко одржавање, Горан Бајић, 011/2072 603
Помоћник директора за васпитни рад, Владимир Ђорђевић, 011/2072 612
Секретар, Војиславка Вукадиновић, 011/2072 604
Координатор послова јавних набавки и интерне контроле, мр Ванка Дубовац Павловић, 011/2072 776
Службеник за јавне набавке, 011/2072 777
Руководилац комерцијалне службе, Светлана Шарчевић, 011/2072 605
Руководилац финансијско-рачуноводствених послова, Далиборка Ждралић, 011/2072 606
Шеф кухиње, Жељка Шуњка, 011/2072 608
Координатор културно-образовних и спортско-рекреативних активности, Јелена Ђурђевић, 011/2072 611 
Координатор васпитне службе, Татјана Миленковић, 011/2072 616
Руководилац службе техничког одржавања, Велимир Крамар, 011/2072 615
Руководилац послова заштите, безбедности и здравља на раду, Жељко Рончевић, 011/2072 778
Инжењер за рачунарске мреже, Ненад Дамјановић, 011/2072 600
 
Рецепција011 / 2072 600