Zaposleni u Domu učenika srednjih škola patrijarh Pavle - Beograd


 

 

Dom učenika srednjih škola patrijarh Pavle - Beograd je posebno pedagoški oblikovana sredina, sa ozbiljnim timom stručnih ljudi, koji osim o smeštaju i ishrani srednjoškolaca, vodi računa i o njihovom školskom uspehu, socijalnom sazrevanju, razvijanju lične kompetencije i formiranju zdravih životnih navika. U okviru slobodnog vremena se značajna pažnja posvećuje kulturno-zabavnim aktivnostima, rekreaciji i podsticanju aktivnog odnosa prema okruženju.

 Rukovodstvo i Administracija

Ime i prezime
Zvanje
Struka
Biografija
Saša Rokvić
direktor
magistar ekonomskih nauka
Goran Bajić
pomoćnik direktora za tehničko održavanje uređaja i opreme
diplomirani inženjer mašinstva
Milan Radaković
rukovodilac poslova zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu
diplomirani menadžer
Vojislavka Vukadinović
sekretar i rukovodilac službe za opšte i pravne poslove
diplomirani pravnik
Daliborka Ždralić
rukovodilac finansijske službe
diplomirani menadžer
Vladimir Đorđević
pomoćnik direktora za vaspitni rad
profesor fizičkog vaspitanja
Jelena Đurđević
koordinator kulturno-obrazovnih i sportsko-rekreativnih aktivnosti
diplomirani ekonomista

Vaspitno osoblje

Ime i prezime
Zvanje
Struka
Vaspitač br.
Biografija
Željka Crnoglavac
pedagog
diplomirani pedagog andragog
Tijana Papić
psiholog
diplomirani psiholog
Tatjana Milenković
koordinator vaspitne službe
profesor razredne nastave

Osim vaspitnog osoblja u Domu su zaposleni:

Ime i prezime
Zvanje
Struka
Biografija
Željko Rončević
rukovodilac poslova tehničkog održavanja
diplomirani inženjer proizvodnog menadžmenta
Svetlana Šarčević
rukovodilac komercijalne službe
diplomirani ekonomista u turizmu
Željka Šunjka
šef kuhinje
kuvar