Zaposleni u Domu učenika srednjih škola patrijarh Pavle - Beograd


 

 

Dom učenika srednjih škola patrijarh Pavle - Beograd je posebno pedagoški oblikovana sredina, sa ozbiljnim timom stručnih ljudi, koji osim o smeštaju i ishrani srednjoškolaca, vodi računa i o njihovom školskom uspehu, socijalnom sazrevanju, razvijanju lične kompetencije i formiranju zdravih životnih navika. U okviru slobodnog vremena se značajna pažnja posvećuje kulturno-zabavnim aktivnostima, rekreaciji i podsticanju aktivnog odnosa prema okruženju.

 Rukovodstvo i Administracija

Ime i prezime
Zvanje
Struka
Biografija
Saša Rokvić
direktor
magistar ekonomskih nauka
Goran Bajić
zamenik direktora
diplomirani inženjer mašinstva
Vojislavka Vukadinović
sekretar i šef službe za opšte poslove
diplomirani pravnik
Daliborka Ždralić
šef finansijske službe
diplomirani menadžer
Nataša Stanisavljević
saradnik za javne nabavke
master tehnologije
Vladimir Đorđević
pomoćnik direktora za vaspitni rad
profesor fizičkog vaspitanja

Vaspitno osoblje

Ime i prezime
Zvanje
Struka
Vaspitač br.
Biografija
Jelena Đurđević
stručni saradnik za razvoj
diplomirani ekonomista
Željka Crnoglavac
pedagog
diplomirani pedagog andragog
Tijana Papić
psiholog
diplomirani psiholog
Tatjana Milenković
šef vaspitne službe
profesor razredne nastave

Osim vaspitnog osoblja u Domu su zaposleni:

Ime i prezime
Zvanje
Struka
Biografija
Željko Rončević
šef službe obezbeđenja
diplomirani inženjer proizvodnog menadžmenta
Svetlana Šarčević
šef komercijalne službe
diplomirani ekonomista u turizmu
Nevena Manojlović
šef kuhinje
kuvar specijalista
Velimir Kramar
šef tehničke službe
diplomirani politikolog