Zaposleni u Domu učenika srednjih škola patrijarh Pavle - Beograd


 

 

Dom učenika srednjih škola patrijarh Pavle - Beograd je posebno pedagoški oblikovana sredina, sa ozbiljnim timom stručnih ljudi, koji osim o smeštaju i ishrani srednjoškolaca, vodi računa i o njihovom školskom uspehu, socijalnom sazrevanju, razvijanju lične kompetencije i formiranju zdravih životnih navika. U okviru slobodnog vremena se značajna pažnja posvećuje kulturno-zabavnim aktivnostima, rekreaciji i podsticanju aktivnog odnosa prema okruženju.

 Rukovodstvo i Administracija

Ime i prezime
Zvanje
Struka
Biografija
Saša Rokvić
direktor
magistar ekonomskih nauka
Goran Bajić
pomoćnik direktora za tehničko održavanje uređaja i opreme
diplomirani inženjer mašinstva
Milan Radaković
rukovodilac poslova zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu
diplomirani menadžer
Vojislavka Vukadinović
sekretar i rukovodilac službe za opšte i pravne poslove
diplomirani pravnik
Daliborka Ždralić
rukovodilac finansijske službe
diplomirani menadžer
Jelena Đurđević
koordinator kulturno-obrazovnih i sportsko-rekreativnih aktivnosti
diplomirani ekonomista

Vaspitno osoblje

Ime i prezime
Zvanje
Struka
Vaspitač br.
Biografija
Vladimir Đorđević
vaspitač
profesor fizičkog vaspitanja
Željka Crnoglavac
pedagog
diplomirani pedagog andragog
Tijana Papić
psiholog
diplomirani psiholog
Tatjana Milenković
koordinator vaspitne službe
profesor razredne nastave
Dragana Končar
pomoćnik direktora za vaspitni rad
profesor biologije

Osim vaspitnog osoblja u Domu su zaposleni:

Ime i prezime
Zvanje
Struka
Biografija
Željko Rončević
rukovodilac poslova tehničkog održavanja
diplomirani inženjer proizvodnog menadžmenta
Svetlana Šarčević
rukovodilac komercijalne službe
diplomirani ekonomista u turizmu
Željka Šunjka
šef kuhinje
kuvar