Sekcije u Domu

 

Dom učenika srednjih škola patrijarh Pavle - Beograd je posebno pedagoški oblikovana sredina koja, osim o smeštaju i ishrani srednjoškolaca, vodi računa i o njihovom školskom uspehu, socijalnom sazrevanju, razvijanju ličnih kompetencija i formiranju zdravih životnih navika. 

U okviru slobodnog vremena, značajna pažnja se posvećuje kulturno-zabavnim aktivnostima, rekreaciji i podsticanju aktivnog odnosa prema okruženju.