Kućni red
Ритам дневних активности усклађен је са сменама у школи.
Кућни ред Дома ученика средњих школа ,,Патријарх Павле" - Београд је следећи:

 

   06:30 – 08:30 Устајање и доручак
   08:00 – 11:00  Организовано учење
   11:00 – 15:00  Слободно време
   12:00 – 15:00  Ручак
   14:00 – 15:00  Слободно време
   15:00 – 18:00  Организовано учење
   18:00 – 21:00  Вечера
   18:00 – 21:30  Слободне активности
   21:30 - 22:30 Повечерје

Дом се закључава у 21.30 часова. Након наведеног термина, улаз ће бити омогућен само ученицима са сталним дозволама.

Примарне обавезе сваког ученика у Дому су:

 

-придржавање одредаба кућног реда,

-редовно похађање наставе и часова праксе,

-присуствовање организованом учењу,

-активно учешће у раду слободних активности,

-редовно плаћање смештаја и исхране у Дому.

 

Примарне обавезе сваког ученика у Дому у време пандемије су:

 

- обавезно ношење маски у свим просторијама Дома, дезинфекција руку и обуће, као и мерење температуре ( ујутру и увече) сопственим топломером;

- правовремено обавештавање васпитача уколико дође до промене здравственог стања;

- забрана окупљања у холу, ходницима и на степеништу;

- забрана увођења трећих лица.

 

Ученици су дужни да чувају и савесно користе имовину Дома.

 

Намерно уништавање имовине повлачи за собом изрицање педагошких мера и наплата штета.

 

У Дому није дозвољено пушење, уношење и конзумирање алкохола и других опојних средстава.