Odbojka

Jedna od omiljenih sportskih aktivnosti u Domu je i odbojkaška sekcija.

Treninzi se održavaju jednom nedeljno. Sekcija svake godine organizuje takmičenja u ženskoj i muškoj kategoriji. Vredno se radi kako na rekreativnom planu, tako i na pripremama za regionalna i republička takmičenja.

U toku godine održava se i nekoliko prijateljskih utakmica sa drugim domovima.


Sekciju vode vaspitači Marko Žugić i Melida Vapljanin.