Fudbal

Program rada fudbalske sekcije se realizuje u toku cele školske godine i usmeren je ka usvajanju osnovnih elemenata fudbalske tehnike i taktike, kroz podizanje svesti o zdravom načinu života.

Na regionalnom takmičenju ,,Domijada" koje se organizuje svake školske godine, Dom predstavljaju ženska i muška fudbalska ekipa. 

Fudbalsku sekciju vode vaspitači Nemanja Ilić i Violeta Aleksić.