Novinarska sekcija

U okviru aktivnosti Doma učenika srednje železničke škole novinarska sekcija ima dugu tradiciju.

Učenici se kroz rad u novinarskoj sekciji, upoznaju sa osnovnim formama novinarskog izražavanja i pravilima pisanja uz selekciju bitnih podataka. Redovno se prate važni događaji vezani za život i rad učenika u Domu.

Vaspitači podstiču članove sekcije na kreativan odnos u procesu prikupljanja i obrade neophodne građe za tekstove, upoznaju ih sa osnovama kompjuterske grafike koja obuhvata obradu digitalne fotografije, izradu zaštitnog znaka i slično.

Časopis Peron se priprema u saradnji sa članovima literarne sekcije. Izlazi jednom godišnje, u martu mesecu i ocenjuje se u okviru kulturnog stvaralaštva na Domijadi. 

Radom sekcije koordinira vaspitač Aleksandar Dukić.


Najnoviji broj časopisa Peron pročitajte ovde