Literarna sekcija

Rad literarne sekcije je zasnovan na razvijanju ljubavi prema književnosti, negovanju književnog jezika putem usmenog i pismenog izražavanja, podsticanju na literarno stvaralaštvo i literarnu kreaciju, na saradnji sa novinarskom sekcijom i razvijanju timskog rada.

Učenici i učenice prezentuju svoja dela u obliku proznih i poetskih tekstova na literarnim konkursima, domskim manifestacijama i republičkim takmičenjima.

Ostale forme literarnog izražavanja koje se razvijaju u okviru rada sekcije su pisanje članaka i priloga na teme iz različitih oblasti života, čitanje i prezentovanje pisanog stvaralaštva.

Za rad literarne sekcije zadužena je vaspitačica Dragana Stefanović.