Dramska sekcija

Dramska sekcija sa svojim programom i praktičnim radom podstiče razvijanje afiniteta prema dramskoj umetnosti i umetničku kreativnost učenika.

Učenici kroz rad sekcije uspešno savladavaju sledeće veštine: prezentovanje dramskih situacija, ovladavanje osećanjima i komunikacionim sposobnostima.

Svake godine dramska sekcija sa posebnom pažnjom priprema svoj nastup za Domijadu, gde ima zapažene rezultate.

Dramsku sekciju vodi vaspitač Marija Milenović i Bojana Čupić.