Muzička sekcija

Kroz aktivnost muzičke sekcije učenici se upoznaju sa značajem muzike, gde razvijaju muzičke naklonosti prema vokalnom ili instrumentalnom nastupu. Uvežbavaju se numere za javni nastup, kao i tehnike muziciranja.
 
Izbor numere vrši se prema afinitetima učenika. Rezultat aktivnog rada učenika ogleda se i u dobrim rezultatima ostvarenim na različitim maifestacijama, kao i na Domijadi.
 
Sekciju vodi vaspitačica Ljiljana Dragojević, profesor muzike.