Еkološka sekcija

Kroz program rada ekološke sekcije kod učenika se razvija odgovoran odnos prema sebi i prirodi.

Učenici se informišu o aktuelnim ekološkim problemima, o zdravim stilovima života uključujući zdravu ishranu, očuvanju reproduktivnog zdravlja i prevenciji bolesti zavisnosti

Ekološku sekciju vode vaspitačice Dragana Končar i Jelena Žarković.