Biološko - ekološka sekcija

Kroz program rada ekološke sekcije kod učenika se razvija odgovoran odnos prema sebi i prirodi.

Učenici se informišu o aktuelnim ekološkim problemima, o zdravim stilovima života uključujući zdravu ishranu, očuvanju reproduktivnog zdravlja i prevenciji bolesti zavisnosti.

Biološko - ekološku sekciju vodi vaspitačica Dragana Končar.