Učenički parlament

Učenički parlament omogućava učenicima da kroz demokratski način udruživanja i i organizovanja zastupaju i brane interese svih učenika u Domu.

Kroz stvaranje atmosfere demokratske kulture i uvažavanje različitih argumenata i stavova, stvaraju se uslovi za lični razvoj učenika.

U saradnji sa učenikom-predsednikom učeničkog parlamenta, rad sekcije organizuju i prate vaspitačice Verica Čolić i Dušana Košutić Anđelić.