Cvetna radionica

Princip rada cvetne radionice je zasnovan na razvijanju  ekološke svesti, ljubavi prema prirodi, kreativnosti, dizajnu i estetici.

Učenici ovladavaju veštinama i znanjima vezanim za ekologiju, aranžiranje, dekoraciju enterijera i slično.

Aranžmani i dekoracije koji nastaju u cvetnoj radionici izlažu se na regionalnim i republičkim smotrama iz oblasti kulturnog stvaralaštva.

Sekciju vodi vaspitačica Nataša Janković.