ТВ ЂАК

 Циљ  оснивања ТВ Ђак је да побољша реализацију васпитног процеса у целини, као и да се ученицима омогуће  креативни облици изражавања и конструктивно коришћење слободног времена.

 Из горе наведеног циља произилазе задаци који треба да: олакшају  период адаптације и боравка у ученика у дому; поспеше школску успешност ученика;омогуће нове  активности за ученике (учешће у редакцији, програму); омогући информисање   ученика  на интересантан и прилагодљив начин; афирмишу постојеће  активности-секције у дому; промовишу и   афирмишу успешне појединце у дому; промовишу  здрави стилови живота; олакшају спровођење масовних акција у дому; промовишу позитивне вредности; праћење актуелности програма који се тичу младих .

 План рада ТВ ЂАК: креирање програмске шеме; припремање програма за емитовање на www.djak.tv; одржавање програма на www.djak.tv; осмишљавање нових емисија; креирање шпица за нове емисије телевизије Ђак; радионице за едукацију камермана; радионице за едукацију водитељки и водитеља; припремање студија  ТВ Ђак; промоција Дома ученика средњих школа „Патријарх Павле“ - Београд и ТВ Ђак на друштвеним мрежама.