Košarka

Program rada košarkaške sekcije se realizuje tokom cele školske godine. Posebno se pripremaju ženska i muška ekipa.

Usavršavanjem košarkaških veština, sporta koji pripada grupi ekipnih sportova, cilj je da se razvije socijalizacija učenika, ojačaju telesne i mentalne sposobnosti, motorika, volja, snalaženje u novim-nepoznatim situacijama kako u sportu tako i u životu, razvije pravilan stav o značaju fizičke aktivnosti i očuvanju mentalnog i fizičkog zdravlja.

U prvom polugodištu najveća pažnja se usmerava vežbama na razvoju elemenata košarkaške tehnike i primeni naučenog u igri na dva koša.

Sa intenzivnijim radom se kreće u sklopu priprema za nastup na regionalnom takmičenju. U tom periodu usavršavaju se specifični elementi košarkaške i taktičke varijante u napadu i odbrani.

Po završetku regionalnog takmičenja, pa sve do kraja školske godine treninzi su uglavnom rekreativnog karaktera.

Košarkašku sekciju vode vaspitači mr sci profesor Miodrag Laban i Milomir Tasić.